SƠ ĐỒ CĂN HỘ HIGH INTELA


SƠ ĐỒ TỔNG QUAN TẦNG TRỆT :
Bao gồm Shophouse, hồ bơi, khuôn viên đi bộ,...

Mặt bằng tầng 4 :
Mặt bằng tầng 5 - 21 :

Sơ đồ căn hộ Loại A :

Sơ đồ căn hộ Loại BSơ đồ căn hộ Loại C
 Sơ đồ căn hộ Loại D
Sơ đồ căn hộ Loại E


Sơ đồ căn hộ Loại FSơ đồ căn hộ Loại G

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét